ประมวลภาพคอนเสิร์ตบันทึกไว้ในปฐพี 35 ปี คาราบาว อิมแพคเมืองทองธานี 27 สิงหาคม 2559
ข่าวสารวันนี้ > 
• คาราบาวดอตเน็ตกำลังปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก
• ติดตามความเคลื่อนไหว ช่องทาง Facebook http://www.facebook.com/carabao.net
• ติดต่อประสานงาน โทร. 0818801800 ไลน์ไอดี 0818801800 อีเมล์ webmaster@carabao.net

::: เปิดประเด็นใหม่! :::
::: ข้อความสนทนา :::
::: ค้นหาคำที่ต้องการ :::
::: ติดต่อเว็บมาสเตอร์์ :::

<%end if%> <% rs.MoveNext if rs.EOF then exit for Next %>
<%=right("0000" &RS("MessageID"),6)%>. <%=right("0000" &RS("MessageID"),6)%>. target = _blank> <%=RS("Subject")%> : <%=mType%> : <%=formatdatetime(RS("MessageDate"),2)%> : [ อ่าน <%=RS("TimeCount")%> , ตอบ <%=RS("Replies")%> ]    <%if RS("Replies") > 19 then%><%elseif RS("Replies") > 9 then%><%end if%> <%if RS("Replies") > 0 then%><%if formatdatetime(now,2)= formatdatetime(rs("neww"),2) then%>Update! <%end if%><%else%><%if formatdatetime(now,2)= formatdatetime(rs("MessageDate"),2) then%>Update! <%end if%><%end if%>
<%if iFound = true and rs.pagesize > 1 then%>  |< <%if iPage = 1 then %> << <%else%> << <%end if%>         ไปยังหน้า : ของทั้งหมด <% if iFound then Response.Write rs.PageCount else Response.Write "0" end if %> หน้า          <%if iPage = rs.pagecount then%> >> <%else%> >> <%end if%> >| <%end if%>

CARABAO.NET | CARABAO.BIZ | CARABAOMUSICAL.COM | THANIS.NET