สัจจะ ๑๐ ประการ
 November 2535


        1. สัจจะ ๑๐ ประการ
        2. ชนะภัย
        3. ธนาคารโลก
        4. น้ำ
        5. ช้าก่อน
        6. สามช่าจงเจริญ
        7. หนูเล็ก
        8. ป๋าตี๋
        9. ชวนป๋วย
        10. ตามดูผู้แทน
 
เลือกประเภทอัลบั้ม :

 
อรัมภบท :
 
ชื่อเพลง : ชวนป๋วย
คำร้อง :
ทำนอง :

(พูด)  ชวนป๋วย  เอาป่าไปสร้างเขื่อน 
     ตราลูกอกตัญญู 
 
    B7          E
    ดวงใจของใครแหลก
     A          E 
    แผ่นดินของใครเศร้า
       A           E 
    อุทยานแห่งชาติไทยเรา
          B7           E 
    ป่าและเขา  เขาไปสร้างเขื่อน
SOLO: A E A E B7 E B7
 
 E             A         E 
ชื่อเหมือนยาแก้ไอ  ป่าเขาจะวอดวาย
G#m       C#m       E        B7 
เพียงเพื่อกระแสไฟ  หรือเพื่อใครให้เขามาเกิด
 E                 G#m      C#m
เหนือที่แก่งเสือเต้น  เมืองใต้สะตอแกร่งกรุง 
   A          E     B7       E
อุทยานแห่งชาติแม่วง  ต้นน้ำลำห้วยขาแข้ง 
 B7         E    B7         E
เขาจะเอาสร้างเขื่อน  เขาจะไปสร้างเขื่อน 
SOLO: A E A E B7 E B7
 
 E            A       E 
ฟังเสียงคนรักป่า  สืบทอดเจตนา
G#m     C#m     E         B7 
คนต้องใช้ไฟฟ้า  แต่ไม่ควรทำลายป่าเขา
 E                 G#m     C#m 
โลกกำลังแห้งขอด  เพราะป่าฝนถูกทำร้าย 
      A          E    B7         E  
เรามาช่วยกันประหยัดไฟ  ทำไมต้องไปสร้างเขื่อน
B7          E   B7         E 
ทำไมต้องสร้างเขื่อน  ทำไมต้องสร้างเขื่อน 
SOLO: A E A E B7 E
 
     G#7     C#m
     ชาตินี้ประชาชน 
           A       E
     คงทุกข์ทนสู้ตามลำพัง
     G#7     C#m 
     มีพรรคใดใจหวัง
           A           E 
     ร่วมยับยั้งสร้างเขื่อนปั่นไฟ
        B7          E 
     แล้วดวงใจของใครแหลก
      A           E 
     แผ่นดินของใครเศร้า
        A           E 
     อุทยานแห่งชาติไทยเรา
           B7          E 
     ป่าและเขา  เขาไปสร้างเขื่อน 
 E       A  E    A       E
โอ๊ยเขื่อน  โอ๊ยเขื่อน  โลกนี้คนบิดเบือน 
      B7           E 
ป่าและเขา  เขาไปสร้างเขื่อน 
         E       A E     A       E 
      * โอ๊ยเขื่อน  โอ๊ยเขื่อน  โลกนี้คนบิดเบือน 
               B7        E 
        ชวนป๋วยเอาป่าไปสร้างเขื่อน 
               (ซ้ำ *, *)