ประวัติศิลปินคาราบาว
Artist of Carabao Band
ครบรอบ ๒๕ ปี คาราบาว พ.ศ. ๒๕๔๙

ศิลปินคาราบาว ตั้งแต่อดีต ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จวบจนปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ยุคบุกเบิก อัลบั้มชุดที่ ๑-๔ ขี้เมา แป๊ะขายขวด วณิพก และ ท.ทหารอดทน ในปี พ.ศ.๒๕๒๔-พ.ศ.๒๕๒๖ มาถึงยุคประวัติศาสตร์อัลบั้มชุดที่ ๕ เมดอินไทยแลนด์ ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ต่อมาด้วยยุคคลาสิก อัลบั้มชุดที่ ๖-๙ อเมริโกย ประชาธิปไตย เวลคัมทูไทยแลนด์ และทับหลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ.๒๕๓๑ โดยรวมแล้วตั้งแต่ อัลบั้มชุดที่ ๑-๙ เป็นการทำงานของวงคาราบาวเป็นลักษณะการต่อสู้ การเรียกร้อง โดยศิลปินกลุ่มดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกดังนี้คือ

แอ๊ด คาราบาว เขียว คาราบาว เล็ก คาราบาว รี่ คาราบาว อ๊อด คาราบาว เป้า คาราบาว ธนิสร์ คาราบาว รัช คาราบาว
 
สมาชิกคาราบาว (ยุคคลาสิก) พ.ศ.๒๕๒๔-พ.ศ.๒๕๓๑
1. นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด) (กีต้าร์ , ร้องนำ) หัวหน้าวงคาราบาว 2. นายกิรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว) (คียบอร์ด, เพอคัสชั่น, กีต้าร์)
3. นายปรีชา ชนะภัย (เล็ก) (กีต้าร์ , ร้องนำ) 4. นายเทียรี่ เมฆวัฒนา (รี่) (กีต้าร์ , ร้องนำ)
5. นายธนิศร์ ศรีกลิ่นดี (อาจารย์) (คียบอร์ด, เครื่องเป่า) 6. นายอำนาจ ลูกจันทร์ (เป้า) (กลอง)
7. นายอนุพงษ์ ประถมปัทมะ (อ๊อด) (เบส) 7. นายไพรัช เพิ่มฉลาด (รัช) (เบส)
 

ไพรัช เพิ่มฉลาด หรือ รัช คาราบาว มือเบสของคาราบาว ในอดีตนั้น ได้สร้างตำนานให้กับคาราบาวไว้เพียงสองสามอัลบั้มเท่านั้น เนื่องด้วย การกลับมาของ อนุพงษ์ ประถมปัทมะ หรือ อ๊อด คาราบาว ได้เสร็จภาระกิจทัวร์คอนเสิร์ตเพรสซิเด้นท์ที่ต่างประเทศมาเรียบร้อย จึงเป็นผลทำให้ รัช คาราบาว ต้องสละตำแหน่งมือเบสให้กับ อ๊อด คาราบาว แต่อย่างไรแล้ว ความทรงจำดีๆ ที่ ไพรัช เพิ่มฉลาด ได้สร้างไว้ให้กับคาราบาว ทุกวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้สารระบบของคาราบาวแล้ว

 

ดุก (คีย์บอร์ด) หมี (กีต้าร์โซโล) โก้ (กลอง) น้อง (เพอคัสชั่น) 

อ้วน (กลอง)

   
สมาชิกคาราบาว (ยุคปัจจุบันเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๓๔-พ.ศ.๒๕๔๘
8. นายลือชัย งามสม (ดุก) (คีย์บอร์ด) 9. นายขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ (หมี) (กีต้าร์)
10. นายชูชาติ หนูด้วง (โก้) (กลองมือ1) 11. นายศยาพร สิงห์ทอง (น้อง) (เพอคัสชั่น)
12. นายเทพผจญ พันธพงษ์ไทย (อ้วน) (กลองมือ 2)

หลังจากสมาชิกคาราบาวยุคคลาสิก ได้แยกย้ายกันออกไปทำงานเดี่ยวของตนเอง แต่ความเป็นคาราบาวก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป จึงทำให้ตั้งแต่ อัลบั้มชุดที่ ๑๐ ห้ามจอดควายนั้น เริ่มมีวงดนตรีแบ็คอัพเข้ามาช่วยคาราบาวทำงาน อย่างเช่น วงตาวันทั้งวง เข้ามาช่วยทำงานในชุดห้ามจอดควายนี้ และต่อจากวงตาวัน แอ๊ด คาราบาว ได้เริ่มนำนักดนตรีอาชีพที่มีฝีมือในเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเข้ามาทำงานร่วมกับคาราบาว ตั้งแต่อัลบั้มชุดที่ ๑๑ วิชาแพะ เป็นต้นมา และทยอยเพิ่มนัดนตรีขึ้นมาเรื่อยในแต่ละอัลบั้ม จวบจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกคาราบาวในยุคนี้ทั้งสิ้น ๑๒ คน

ผู้เขียน : ชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘